Self publishing

Self publishing

Grafika jest bardzo ważna często oddaje charakter utworu, tomik wierszy bez ładne intrygującej okładki traci na wartości, dlatego zapraszamy do kontaktu z naszym grafikiem.