Wieczory literackie

Wieczorki literackie
Organizujemy wieczory literackie połączone z różnymi dziedzinami kultury jak: muzyka, taniec, obraz, kuchnia,
Proponujemy wieczory o tematyce: ludowej (nauka tańca ludowego, poezja ludowa, potrawy ludowe), irlandzkiej (święci Celtowie, pisanie błogoslawieństw irlandzkich, poezja, taniec, gra na harfie), zaduma listopadowa (poezja, balet, gość specjalny, chorały gregoriańskie), hiszpańskiej (poezja, gitara, flamenco) itp.

Cykl spotkań ma charakter kulturalny i na których każdy uczestnik znajdzie coś dla ducha (literatura, muzyka, taniec) i dla ciała (mini poczęstunek). Na każde spotkanie zaproszony byłby gość specjalny, który opowiedziałby o zwyczajach i literaturze danego kraju, następnie uczestnicy mogliby wsłuchać się w muzykę graną na żywo, czasem upiększoną tańcem, a na końcu poczęstować się przygotowanymi przekąskami związanymi w jakiś sposób z danym krajem (mini poczęstunek).

Przykładowy opis wieczorku:
Zapraszamy na wieczorek literacki pt. „Za kobietą tren” organizowany przy współpracy z literacką Fundacją Gargano, który odbędzie się 19 listopada (w sobotę) o 19.00. Gościem głównym będzie prof. Piotr Müldner-Nieckowski pisarz, lekarz, językoznawca, profesor UKSW i doktor habilitowany nauk humanistycznych oraz doktor nauk medycznych. W jesiennej zadumie o przemijaniu, życiu i śmierci, ale też i o zmartwychwstaniu będą towarzyszyć nam w tle pieśni gregoriańskie, elementy baletu oraz poczęstunek.