Warsztaty dla dzieci

Warsztaty dla dzieci

Warsztaty:

– oparte na wartościach chrześcijańskich,

– mają za zadanie przyswojenie dzieciom trudnych, czasem abstrakcyjnych pojęć,

– każde zajęcia dotyczą innej wartości,

– są prowadzone w nowoczesny sposób z wykorzystaniem różnych technik trenerskich, zabawy i oddziaływania na różne zmysły,

przykładowe zajęcia:

temat: PRAWDA
(na podstawie bajki o Pinokiu)
Zajęcia mają na celu pokazanie procesu funkcjonowania kłamstwa: pomimo złudnych początkowych korzyści kłamstwo w dalszej konsekwencji szkodzi nie tylko kłamiącemu, ale i otoczeniu, i zawsze wychodzi na jaw. 
Dzieci poprzez ukierunkowane pytania prowadzącego i interpretację czytanej bajki będą zastanawiać się nad tym zagadnieniem. A zajęciom będą towarzyszyć elementy tańca i drobne doświadczenia chemiczne.