Fundacja jest jednym z patronów IV Ogólnopolskiego Konkursu „Bóg posłał anioła…” organizowanym przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.